Hårtransplantation DHI - Metoden

DHI, direkt hair implantat

Direkt hair implantat (DHI) är en av de mest populäraste metoderna för hårtransplantation och är en variant av FUE. Fokus ligger på den delen av huvudet där hår saknas och hårsäckar plockas från baksidan av huvudet. Genom att kirurgen placerar hårsäckarna direkt efter plock ökar det hårsäckarnas möjlighet till överlevad.

Jämfört med hårimplantatsteknikerna FUE och FUT så är läkningsprocessen med den här metoden betydligt snabbare. Däremot så är själva metoden något mer komplicerad och tidskrävande då den kan behöva delas upp i flera omgångar.

Så här fungerar DHI-hårtransplantationen

Till att börja med behöver en noggrann håranalys göras för att läsa av struktur, densitet, keratininnehåll och kvalitet. Därefter kan man avgöra vilken metod som är mest lämplig för dig. Innan behandling klipper man, eller rakar håret. Saknas hårväxt på hela övre delen av huvudet behöver man plocka 4000 till 7000 hårrötter. Stället där hårrötternaplockas bedövas med lokalbedövning. Det som skiljer den här metoden åt från de andra är att man inte skär i huden utan plockar med speciellt verktyg både vävnad och hårrötter. Hårrötterna plockas oftast från bakhuvud och hals.

När transplantaten sedan är plockade bedövas även det ställe där de ska fästas. Med en implantatpenna fäster kirurgen sedan hårrötterna med start fram och jobbar sig sedan bakåt på skallen.

Kirurgen placerar implantatpennan och dess innehåll så att hårväxten följer den naturliga riktning som övriga hårväxt har. Det gör att den befintliga hårväxten skyddar implantatet och ger ett lyckat resultat.

Läkningsprocessen efter en DHI-hårtransplantation

Efter att man genomgått en DHI hårtransplantation bildas efter 5 till 6 dagarsårskorpor i området där implantatet utförts. Sårskorporna ingår i läkningsprocessen och kan sitta kvar i uppåt 20 dagar innan de faller av. Där eftertar det oftast omkring 3 månader innan nytt hår syns och inom ett år kommer allt det implanterade håret att synas.

Fördelar med DHI hair Transplant


Fördelarna med DHI är att inga rötter behöver skäras loss vilket gör att hår botten kommer att läkas fortare. Talgkörtlar och ytterhårrotskedjan, som har till uppgift att skydda hårrötterna, placeras tillsammans med hårroten vid implantatet. Hårsäckarna kan placeras direkt och tillväxten kommer då att ske betydligt snabbare.
Vid DHI-hårtransplantation används ingen skalpell vilket minimerar infektions risk. Behandlingen är smärtfri och inga ärr lämnas. Metoden ger även ett friskare hår då rötterna plockas och implanteras direkt. Till skillnad från andra metoder kan man med DHI transplantera ett större antal rötter och på så sätt få ett tätare hår. Den här tekniken gör även att hårväxtens riktning kan göras korrekt och håret får ett mer naturligt utseende.